ABXsystems AS er en ressursbank for reiseliv og norsk turisme. Sammen med oppdragsgiver setter vi sammen det beste teamet. Vi skriver ikke lange rapporter, men legger og får godkjent planer-og er med på å gjennomføre dem. Oppdragsgiver avgjør alene hvilken rolle vi skal ha; rådgiver, prosjektleder eller –medarbeider. Vi sier nei takk til oppdrag vi mener ikke bør gjennomføres.

ABXsystems`s store ressursgruppe har meget allsidig kompetanse og lang erfaring fra:

  •  Vurdering av reiselivsideer
  •  Oppstart av virksomheter
  •  Lønnsom utvikling av reiselivsbedrifter
  •  Etablering og drift av reiselivsportaler/hjemmesider
  •  Markedsføring, salg og distribusjon av reiselivsprodukter
  •  Kommunale prosesser som involverer reiseliv/turisme
  •  Ledelse og kommunikasjon i private og offentlige organisasjoner

I hovedmenyen finnes lenker til reiselivsbedrifter vi har vært med å etablere og er med og utvikler videre.

 

Fra ide til lønnsom bedrift

Fra ide tillønnsom bedrift er en lang vei å gå. Men så spennende! Og noen ganger er det bedre å ikke sette i gang i det hele tatt. Vi gir våre råd basert både på egne og andres erfaringer. Vi har vært grundere og vi er tilgjengelig i hele prosessen fra oppstart til lønnsom bedrift

Destinasjonsutvikling

Etablering av basisnettverk mellom aktører innen et geografisk område
Koordinering av enkeltaktørenes behov for salg og markedsføring med destinasjonsmarkedsføring
Produkt og destinasjonsevalueringer

Markedsføring, salg og distribusjon

I reiselivsnæringen er alt for ofte markedsføring, salg og distribusjon underprioritert. Suksess her er avgjørende og det kreves langsiktighet, tålmodighet og stayerevne og-vilje. Vi har både feilet og lyktes selv, og tar våre erfaringer med inn i oppdraget. Vi tilbyr også å utvikle online bookingportaler i nært samarbeid med oppdragsgiver.